บริการอุดปิดร่องรอยต่อคอนกรีตตามแนวเขื่อนกั้นน้ำ

 

บริการอุดปิดร่องรอยต่อคอนกรีตตามแนวเขื่อนกั้นน้ำ

ด้วยคุณสมบัติการทึบน้ำของสารเทอรีเทค สามารถอุด ปิด ช่องรอยต่อคอนกรีตและแนวรอยรั่วเขื่อน โดยการฉีดสารเทอรีเทคเข้าไปแทรกตัวในช่องรอยต่อคอนกรีตและแนวรอยตามรั่วเขื่อน เพื่อเติมช่องว่างรอยต่อแผ่นคอนกรีต และป้องกันการกัดเซาะของดินหลังแนวเขื่องจากน้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สารเทอรีเทคได้รับการทดสอบในลานขยะแห่งหนึ่งและประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไป 3 และ 5 ปีแม้ว่าสารเทอรีเทค จะเปลี่ยนสีแต่โครงสร้างสารยังคงเดิม การวิเคราะห์น้ำจากขยะที่ไหลผ่านสารเทอรีเทคไม่ปรากฏว่าน้ำมีค่าความเบี่ยงเบนที่ชัดเจนในองค์ประกอบและไม่มีสารเทอรีเทคเจือปนอยู่เช่นกัน ข้อมูลจากการวิจัยและการทํางานจริงกว่า 30 ปีของทางบริษัทฯไม่พบว่าสารเทอรีเทคมีผลกระทบที่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ

สารเทอรีเทคจะไม่ประกอบตัวกับเห็ดและรา และจะไม่ถูกปกคลุมหรือย่อยสลายด้วยรา สารเทอรีเทคไม่เป็น แหล่งแพร่พันธ์แมลงหรือสัตว์จําพวกหนูเป็นสารที่มีความเป็นกลางทางเคมี เมื่อกระทบแสงแดดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตจะทําให้สารเทอรีเทคมีสีเหลืองและเกิดความเปราะตรงส่วนผิวหน้า

  • สารเทอรีเทคสามารถป้องกันความเสียหายของชั้นดินภายในเขื่อนกันน้ำจากการถูกน้ำเซาะ
  • ป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปทำลายชั้นดินภายในเขื่อนกั้นน้ำ
  • สารเทอรีเทคยังไม่เป็นพิษต่อสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

แจ้งปัญหาของคุณ:

หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาพื้นทรุด? ติดต่อเรา เราสามารถช่วยคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาของคุณ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมลล์ฉบับย่อของเราทางด้านขวา

 

 

Mainmark Thailand
22/1 Soi Nawong Pracha Phathana 1,
Nawong Pracha Phathana Rd Seekan,
Don Mueang,
Bangkok 10210,
Thailand

 TH: +66 (0)2 152 0900-1

ติดต่อด่วน