ติดต่อประเมินราคาฟรี | 02 152 0900 | 02 152 0901

การซ่อม ยก ปรับระดับพื้น อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ทรุด

เมนมาร์คเชี่ยวชาญการซ่อม ด้วยการยก ปรับระดับพื้น รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดลงเนื่องจากการทรุดตัวของดินภายใต้สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ให้กลับสู่ระดับเดิม หรือในระดับที่ต้องการ ยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีของเรายังเพิ่มความแข็งแรงให้พื้นดินที่ไม่เสถียร ให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าสิ่งปลูกสร้างจะตั้งมั่นบนฐานที่มั่นคงขึ้น และยังลดอัตราการทรุดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้น้อยลงอีกด้วย

ประโยชน์จากการซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และสิ่งปลูกสร้างทรุดของเมนมาร์ค

 • รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
 • สะอาด ไม่เลอะเทอะ ต่างจากวิธีเสริมฐานรากแบบดั้งเดิมซึ่งต้องรื้อถอนแล้วสร้างใหม่
 • เหมาะสำหรับอาคาร และสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบ พื้นคลังสินค้า หรือโรงงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ และรันเวย์สนามบิน
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • รูสำหรับฉีดมีขนาดเล็ก
 • ไม่รบกวน หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
 • ปราศจากเสียงรบกวน หรือการสั่นสะเทือน
 • อาคารยังคงใช้งานได้ในระหว่างการยก ปรับระดับ
เมนมาร์คช่วยแก้ปัญหาทางธรณีวิศวกรรมมาแล้วทั่วโลกกว่า 20 ปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยกปรับระดับ โปรดติดต่อทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา


อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทำไมจึงทรุด

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทรุดนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง เช่น แล้งจัด น้ำท่วม น้ำป่าหลาก ที่ทำให้ระดับความชื้นในดินเปลี่ยนแปลงทั้งหดตัว ขยายตัว หรืออ่อนตัว รวมถึงการสั่นสะเทือนจากการขุด การเจาะ การก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง หรือการเตรียมดินก่อนการสร้างอาคารนั้นไม้ได้รับการบดอัดที่เพียงพอ ฐานรากไม่ได้มาตรฐาน หรือออกแบบฐานรากไม่เหมาะกับสภาวะทางธรณีวิทยา เป็นต้น
การทรุดตัวอาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือเล็ก บางพื้นที่อาจค่อยๆ ทรุด หรือทรุดแบบฉับพลัน โดยความแตกต่างของการทรุดนั้น ยังอาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุ เช่น ท่อแตก หรือท่อรั่ว

เมื่อพื้นดินเกิดการทรุดตัว จะทำให้โครงสร้าง ฐานราก พื้น หรือตัวอาคารจะทรุดตามไปด้วย ส่งผลให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างเสียหาย เช่น พื้นทรุดทำให้เกิดรอยแตกร้าวบนผนังอาคาร หรือบนพื้นเอง อาจลุกลามส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการใช้งาน และสวัสดิภาพของอาคาร รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารด้วย


สาเหตุของการทรุดอาจเกิดจาก:

 • ปริมาณน้ำในดินสูงขึ้น
 • ดินแห้ง และหดตัวจากภัยแล้ง
 • ดินถูกชะเนื่องจากบ่อพักน้ำร้าว ท่อแตกหรือรั่ว (ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง หรือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่)
 • การถมและการบดอัดดินอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอก่อนการก่อสร้าง
 • ของเหลว ก๊าซ หรือแร่ธาตุ ถูกสกัดออกจากพื้นดิน
 • การสึกกร่อน และพังทลายของดิน
 • แผ่นดินไหว
 • ดินแห้งและหดตัวเนื่องจากรากต้นไม้ดูดความชื้นจากพื้นดิน
 • การสั่นสะเทือนจากการจราจร หรือการทำงานของเครื่องจักร
 • ฐานรากไม่เหมาะกับพื้นดิน – โดยเฉพาะในอาคารเก่ามาก ๆ อาคารที่มีส่วนต่อเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
 • การรื้ออาคาร ขุด เจาะ หรือตอกเสาเข็มในบริเวณที่ติดกัน
 • การวางของหนักเกินกว่าที่ได้ออกแบบไว้
 • การเสื่อมสภาพของกำแพงกันดิน
 • รากจากต้นไม้ใกล้เคียงดูดน้ำในดิน ซึ่งการสูญเสียน้ำทำให้ดินหดตัว
 • สภาพอากาศรุนแรง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำท่วม ส่งผลให้ดินอ่อนตัว


เมนมาร์คช่วยคุณได้

การเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพื้นดิน และยกปรับระดับให้กลับมารับน้ำหนักอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้อีกครั้ง คือ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาพื้นคอนกรีต หรือแผ่นพื้นทรุด และเมนมาร์ค คือผู้เชี่ยวชาญด้านการยกปรับระดับด้วยเทคนิคที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุ้มค่า ประหยัดเวลา ช่วยให้พื้น หรืออาคารที่ทรุดกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้ง


เทคนิคการยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างของเมนมาร์ค รวดเร็ว และสะดวกกว่าวิธีการเสริมฐานรากแบบดั้งเดิมที่ต้องรื้อถอน และสร้างใหม่ซึ่งใช้เวลานาน และยุ่งยาก
Teretek® คือ เทคโนโลยีสุดล้ำของการฉีดเรซิน เพื่อยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างในภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ โดยวิธีเจาะรูทะลุแผ่นพื้น และติดตั้งท่อขนาดเล็ก เพื่อฉีดสารเรซิน Teretek® เข้าไปเติมเต็มช่องว่าง แรงจากการขยายตัวของสารเรซินจะบดอัดให้พื้นดินแน่น และแข็งแรงเพียงพอให้บริเวณนั้น ๆ สามารถรับน้ำหนักกดทับได้ และถ้าหากฉีดต่อไป แรงจากการขยายตัวจะยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างให้กลับสู่ระดับเดิม หรือในระดับที่ต้องการ อ่านเพิ่ม
JOG เทคโนโลยีการอัดฉีดซีเมนต์เหลวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเป็นกระบวนการอัดฉีดซีเมนต์ เพื่อปรับระดับแผ่นพื้น สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างให้กลับสู่ระดับที่ถูกต้อง เทคนิค JOG นี้มีการรื้อถอนเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่มีเลย ทั้งยังรวดเร็ว และแม่นยำในระดับมิลลิเมตร โดยขณะยกปรับระดับ อาคารส่วนอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ อ่านเพิ่ม
 

CONTACT US

คุณกำลังเจอปัญหาพื้นทรุดหรือเปล่า?

ถ้าใช่! และยังไม่พบทางออก ให้เราช่วยคุณ เพียงกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม แล้วส่งให้เราวิเคราะห์ปัญหา หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อผ่านอีเมลทางด้านขวา เรายินดีตอบกลับและพร้อมให้การดูแลคุณอย่างทันท่วงที

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา1
ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย

 โทร TH: +66 (0)2 152 0900-1

อีเมลแจ้งปัญหา