บริการยก-ปรับระดับแผ่นคอนกรีต

 

บริการยก-ปรับระดับแผ่นคอนกรีต

วิธีการยกปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีต

วิธีการยก-ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีตของเมนมาร์ค เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วแม่นยำ สะดวกและคุ้มราคา เหมาะสำหรับการปรับระดับพื้นที่มีการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นพื้นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ถนน ทางหลวง สนามบิน รวมไปถึงคอสะพานที่ยวบยุบ

การเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับพื้นคอนกรีต

การทรุดตัวของแผ่นพื้นคอนกรีตเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การบดอัดดินที่ไม่ได้มาตรฐาน การเพิ่มน้ำหนักกดทับบนพื้นคอนกรีตหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินด้านล่าง ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเทอรีเทคที่สามารถขยายตัวได้ 10-30 เท่า และแข็งตัวเร็วภาย ใน 15 วินาที ทำให้สามารถยกน้ำหนักที่กดทับด้านบนได้มากกว่า 50 ตัน/ตารางเมตร และการตรวจสอบระดับด้วยเลเซอร์จึงสามารถควบคุมระดับการยกได้อย่างแม่นยำ

วิธีของเมนมาร์ค เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องมีการรื้อถอนทุบทิ้งทำใหม่ ทำให้เหมาะกับพื้นที่ ที่ไม่ต้องการปิดพื้นที่เป็นเวลานานๆ หรือพื้นที่ที่การซ่อมด้วยวิธีอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ การบริหารจัดการพื้นที่ซ่อมแซมที่มีหลายทางเลือกที่ทำให้เหมาะสมกับรูปแบบและการใช้งานของพื้นที่ซ่อมแซม อาทิเช่น การเลือกและซ่อมในเวลากลางคืนแล้วสามารถเปิดพื้นที่ดังกล่าวได้ในเวลากลางวันหรือการเลือกปิดพื้นที่เป็นโซนๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

 • วิธีการยกปรับระดับพื้นของเมนมาร์ค สามารถยกพื้นได้ทั้งอุตสาหกรรม คลังสินค้า ท่าอากาศยาน ถนน สะพาน และทางรถไฟ
 • การแก้ไขซ่อมแซม สามารถยก-ปรับระดับโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว หรือวางอยู่ในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม ทำให้ประหยัดทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขสามารถใช้งานได้ปกติหลังจากเสร็จงานภายใน 30 นาที
 • การซ่อมแซมถนน สามารถทำได้ทีละหนึ่งช่องทาง ทำให้ไม่รบกวนการจราจรทั้งหมด
 • วิธีการยกปรับระดับพื้นของเมนมาร์ค จึงเป็นวิธีการซ่อมแซมที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ

_______________________________________________

พื้นที่เกิดการทรุดตัวในโครงสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

การฉีดสารเรซิ่นของเมนมาร์คเพื่อซ่อมแซมพื้นโรงงานหรือโกดังเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับโรงงานในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทุบทิ้งแล้วทำใหม่นั้นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและใช้พื้นที่ในการทำงานซ่อมแซมค่อนข้างกว้าง มีฝุ่นผงและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน แต่ด้วยวิธีการของยูรีเทคปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เนื่องด้วยวิธีการของยูรีเทคสามารถที่จะทำการซ่อมแซมพื้นที่เกิดการทรุดตัวลงให้กลับมาอยู่ในระดับเดิม โดยที่พื้นที่ของโรงงานนั้นๆยังสามารถที่จะดำเนินงานต่อได้โดยใช้เวลาในการปิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 • สามารถซ่อมแซมพื้นที่ได้ในขณะที่โรงงานยังเปิดการทำงานอยู่
 • หมดปัญหาเรื่องฝุ่นหรือเศษปูนจากการทุบทำใหม่
 • สามารถทำการซ่อมแซมได้ในเวลากลางคืนหรือวันหยุด และคืนพื้นที่ได้ในวันเปิดทำการ
 • เลือกพื้นที่ในการซ่อมแซมได้
 • สามารถทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กได้
 • ไม่รบกวนพื้นที่ทำงานรอบข้าง ง่ายต่อการจัดการพื้นที่ที่ทำการซ่อมแซม

ช่องว่างระหว่างพื้นและผนังในคลังสินค้าก่อนการซ่อมแซมจากเมนมาร์ค

ช่องว่างระหว่างพื้นและผนังในคลังสินค้าหลังการซ่อมแซมจากเมนมาร์ค

_______________________________________________

พื้นที่เกิดการทรุดตัวของถนนคอนกรีต

อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทำให้ถนนที่เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเป็นขั้นบรรไดนั้น ไม่สามารถที่จะปิดเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงได้  ซึ่งวิธีการทุบผิวถนนแล้วทำการเทใหม่นั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องทำการปิดการจราจรบริเวณนั้น วิธีการของเมนมาร์คสามารถที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เกิดการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นการทรุดแบบแอ่งกระทะ หรือทรุดแบบขั้นบรรได โดยรบกวนการจราจรบริเวณนั้นน้อยที่สุด วิธีของเมนมาร์คสามารถที่จะซ่อมแซมได้ด้วยการปิดการจราจรเพียงทีละช่องการจราจร อีกทั้งยังสามารถทำงานในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คับคั่งของการจราจรได้อีกด้วย บกวนการจราจรน้อย ถนนยังสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติ

 • สามารถทำการซ่อมแซมได้ในเวลากลางคืนและเปิดพื้นที่ได้เป็นปกติในเวลากลางวัน
 • ไม่จำเป็นต้องปิดถนนทั้งเส้นเพื่อทำการซ่อมแซม
 • ป้องกันน้ำซึมไหลผ่านลงชั้นดิน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีต
 • ใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยกว่าวิธีการซ่อมแซมแบบเดิม
 • สารยูรีเทคจะช่วยรองรับแรงกระแทก ซึ่งทำให้ยืดอายุการใช้งานของแผ่นคอนกรีต

พื้นถนนคอนกรีตที่เกิดการทรุดตัวมีน้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถไหลสู่รางระบายน้ำ

พื้นถนนคอนกรีตหลังยก-ปรับระดับโดยเมนมาร์ค น้ำสามารถไหลสู่รางระบายน้ำ

_______________________________________________

พื้นที่เกิดการทรุดตัวของลานจอดเครื่องบิน

รันเวย์ แท็กซี่เวย์ โรงซ่อมเครื่องบิน และลานจอดเครื่องบินสามารถแก้ปัญหาการทรุดตัว น้ำท่วมขัง โดยไม่ต้องปิดพื้นที่เป็นเวลานาน

 • แก้ไขปัญหาการทรุดตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สนามบินยังสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติ
 • สามารถแบ่งพื้นที่ซ่อมแซมในเวลากลางคืนและเปิดใช้พื้นที่ใช้งานได้ปกติในเวลากลางวัน
 • ไม่มีเศษปูนจากการทุบรื้อ
 • สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 30 นาทีหลังจากการซ่อมแซม
 • ประหยัดทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลา เมื่อเทียบกับการซ่อมแบบเดิม
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกติดตั้งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่หน้างาน

พื้นลานจอดเครื่องบินที่ทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะทำให้พื้นลานจอดเครื่องบินเกิดน้ำท่วงขัง

หลุมจอดที่ทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะจากการขึงเชื่อก จุดต่ำสุด 90 mm.

หลุมจอดหลังจากที่ยก-ปรับระดับพื้นที่โดยเมนมาร์ค

 

 

 

แจ้งปัญหาของคุณ:

หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาพื้นทรุด? ติดต่อเรา เราสามารถช่วยคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาของคุณ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมลล์ฉบับย่อของเราทางด้านขวา

 

 

Mainmark Thailand
22/1 Soi Nawong Pracha Phathana 1,
Nawong Pracha Phathana Rd Seekan,
Don Mueang,
Bangkok 10210,
Thailand

 TH: +66 (0)2 152 0900-1

ติดต่อด่วน