ติดต่อประเมินราคาฟรี | 02 152 0900 | 02 152 0901

เทคโนโลยี Micropiles

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ระบบกดด้วยไฮดรอลิก เป็นการเสริมฐานรากชนิดหนึ่งด้วยการกดเสาเข็มลงไปชั้นดินใต้ฐานหรือโครงสร้าง จนกระทั่งเสาเข็มถูกกดลงไปยังชั้นดินที่กำหนด หรือสามารถรับน้ำหนักตามที่ได้กำหนดหรือออกแบบ แล้วทำการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์เข้ากับฐานโครงสร้าง เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ระบบกดด้วยไฮดรอลิก สามารถที่จะตอกเสาเข็มได้ชิดกับกำแพงบ้าน หรือตัวบ้านได้เลย หรือในที่ที่ไม่สามารถที่จะตั้งปั้นจั่นหรือขาหยังของเสาเข็มเจาะได้

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ระบบกดด้วยไฮดรอลิก เหมาะสำหลับกับการซ่อมแซ่มส่วนต่อเติม บ้าน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคารจอดรถ โรงงาน ปรับปรุงรากฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรง วิธีของเราไม่ใช้การตอกแต่ใช้เป็นระบบกดด้วยไฮดรอลิก เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลากดเสาเข็ม แก้ไขปัญหาการทรุดตัว ลดแรงดันของดินในขณะที่กดได้ โดยดินจะขึ้นทางรูกลวงของเสาเข็ม ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มาก สามารถรักษาหน้าดินให้มีความสมดุลที่สุด และช่วยปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) สามารถรับน้ำหนักความปลอดภัยได้ <15-20>ตันต่อเสาเข็ม ดังนั้นควรเลือกใช้งานเสาเข็ม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าโดยผ่านการรับรองจากวิศวกร

สาเหตุการทรุดตัว แตกร้าวและการล้มของบ้าน

1. เสาเข็มสั้นเกินไป

ปลายของเสาเข็มของท้ังอาคารลงไปไม่ถึงช้ันดินที่แข็งแรงพอ ส่วนใหญ่มัก เกิดจากการที่ไม่ได้เจาะสำรวจดิน หรือการควบคุมการก่อสร้างเสาเข็มไม่ได้ตามมาตราฐาน

2. เสาเข็มวิบัติ รับน้ำหนักไม่ได้

อาจเกิดจากเข็มไม่ได้คุณภาพหรือการก่อสร้างไม่ดี เช่นเข็มตอก หัก หรือเข็มเจาะเทคอนกรีตไม่ดี มักเกิดเฉพาะต้นใดต้นหนึ่ง ทำให้เสาที่อยู่เหนือฐานรากน้ันทรุดตัวดึงให้คาน และผนังโดยรอบแตก ลักษณะนี้จะมีความรุนแรงของรอยแตกอย่างเห็นได้ชัด

3. ตอม่อวิบัติ

เสาเข็มที่ตอกหรือเจาะลงไปในดิน ฐานรากหรือ footing คือคอนกรีตที่เทปิดหัวเสาเข็ม จากนั้นไปก็เป็นตอม่อ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างฐานราก และคานชั้นแรก หรือคานคอดิน ก่อนที่จะต่อขึ้นไปเป็นเสาอาคาร ตอม่อส่วนใหญ่จะมีลักษณะสั้น เพราะเป็นส่วนที่ใช้ปรับความสูงของอาคารว่าจะให้อยู่เหนือพื้นสักเท่าไร ดังนั้นตอม่อจึงจะถูกก่อสร้างใกล้พื้นดินหรือส่วนที่น้ำอาจท่วมถึงได

4. เสาเข็มหรือตอม่อเยื้องศูนย์

เนื่องจากการวางตำแหน่งตอนสำรวจไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโดยเพิ่ม-ลดขนาดอาคาร แต่ตอกเสาเข็มไปแล้ว หรือเกิดจากการตอกเข็มไม่ตรงตำแหน่ง

5. การต่อเติมอาคารหรือส่วนขยายอาคาร

ก) การเพิ่มชั้นหรือน้ำหนักบรรทุกของอาคารโดยไม่ปรึกษาวิศวกร บ้านเป็นอาคารทางวิศวกรรม ที่ถูกออกแบบมาภายใต้ข้อจำกัด ถ้ารับน้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบก็อันตราย

ข) การใช้เสาเข็มยาวไม่เท่ากัน ส่วนที่ต่อเติมหรือขยายนี้มักจะไม่สามารถใช้เสาเข็มยาวเท่ากับส่วนของอาคารหลักได้ เพราะอาคารหลักถ้าใช้เข็มตอกลึก เมื่อต่อเติมการต่อเข็มจะทำไม่ได้ เพราะไม่มีที่วางปั้นจั่น ดังน้ันจึงอาจใช้เสาเข็มเจาะแบบแห้ง ซึ่งไม่สามารถจะยาวเท่าเสาเข็มตอกได้ หรืออาจใช้เสาเข็มขนาดเล็กหกเหลี่ยมยาวหกเมตรหลาย ๆ ต้นมาเป็นฐานราก กรณีเช่นนี้แม้เสาเข็มจะสามารถรับน้ำหนักได้แต่ดินใต้ปลายเข็มยังคงเป็นดินที่ทรุดตัวได้มาก ซึ่งต่างจากเสาเข็มตอกที่ส่วนใหญ่จะตอกจนปลายอยู่ในช้ันดินทราย ซึ่งทรุดตัวได้น้อย ดังนั้นเมื่อใช้งานไปสัก 3-5 ปี อาการก็จะเริ่มออกอย่างชัดเจน คือส่วนที่ต่อเติมจะทรุด แต่บ้านหลักไม่ทรุด ก็จะเกิดการดึงกัน ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างอาคารหลักเสียหายอย่างรุนแรงได้

คุณสมบัติของเสาเข็มไมโครไพล์

  • สามารถกดลงได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
  • ขณะดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและไม่มีแรงสั่นสะเทือนต่อบริเวณข้างเคียง
  • สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด โดยที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างออก
  • ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการซ่อมแบบวิธีอื่นๆ
  • สามารถรับน้ำหนักได้ทันที โดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 15-20 ตัน/เสาเข็ม
  • มีกระบวนการตรวจสอบความลึกและการขยับตัวของโครงสร้าง ขณะทำการกดเสาเข็ม

Micropile | Mainmark

 

CONTACT US

คุณกำลังเจอปัญหาพื้นทรุดหรือเปล่า?

ถ้าใช่! และยังไม่พบทางออก ให้เราช่วยคุณ เพียงกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม แล้วส่งให้เราวิเคราะห์ปัญหา หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อผ่านอีเมลทางด้านขวา เรายินดีตอบกลับและพร้อมให้การดูแลคุณอย่างทันท่วงที

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา1
ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย

 โทร TH: +66 (0)2 152 0900-1

อีเมลแจ้งปัญหา