ติดต่อประเมินราคาฟรี | 02 152 0900 | 02 152 0901

บริษัทเมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการซ่อมแซมถนนแบบครบวงจร

อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทำให้ถนนที่เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่ง หรือเป็นขั้นบันไดนั้น ไม่สามารถที่จะปิดเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงได้ซึ่งวิธีการทุบผิวถนนแล้วทำการเทใหม่นั้นใช้เวลา ค่อนข้างนาน อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องทำการปิดการจราจรบริเวณนั้น วิธีการของเมนมาร์คสามารถที่จะทำการปรับปรุงซ่อม แซมถนนที่เกิดการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นการทรุดแบบแอ่งกระทะ หรือทรุดแบบขั้นบันได โดยรบกวนการจราจรบริเวณนั้นน้อย ที่สุด เมนมาร์คสามารถที่จะซ่อมแซมได้ด้วยการปิดการจราจรเพียงทีละช่องการจราจร อีกทั้งยังสามารถทำงานในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คับคั่งของการจราจรได้อีกด้วย สารเมนมาร์ค เอ็นจิเนีย เรซิ่น นั้นยังสามารถใช้เพื่อทำการปิดโพรงภาย ใต้แผ่นถนนคอนกรีต เพื่อทำการยับยั้งการทรุดตัวและแตกหักของแผ่นคอนกรีตอีกทั้งคุณสมบัติทึบน้ำของสารเรซิ่นนั้นยังช่วย ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าสู่ชั้นดิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีตอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นสารเรซิ่นยังช่วย รองรับแรงกระแทกที่เกิดจากการสั่นสะเทือนบนผิวจราจร ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นคอนกรีตอีกด้วย

ทำไมถึงต้องเลือกวิธีการเมนมาร์คในการแก้ปัญหา

 • รบกวนการจราจรน้อย ถนนยังสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติ
 • สามารถทำการซ่อมแซมได้ในเวลากลางคืนและเปิดพื้นที่ได้เป็นปกติในเวลากลางวัน
 • ไม่จำเป็นต้องปิดถนนทั้งเส้นเพื่อทำการซ่อมแซม
 • ป้องกันน้ำซึมไหลผ่านลงชั้นดิน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีต
 • ใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยกว่าวิธีการซ่อมแซมแบบเดิม
 • สารเมนมาร์ค เอ็นจิเนีย เรซิ่น จะช่วยรองรับแรงกระแทก ซึ่งทำให้ยืดอายุการใช้งานของแผ่นคอนกรีต

ผลงานที่ผ่านมา: โครงการยกปรับระดับถนนคอนกรีตโดยวิธีการของเมนมาร์ค ถนนเกษตรนวมินทร์

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการศึกษาและสำรวจถนนเกษตรนวมินทร์ ที่มีปัญหาการ ทรุดตัวทำให้เกิดปัญหาแอ่งกระทะ น้ำไม่สามารถไหลสู่รางระบายน้ำได้ เป็นผลต่อความปลอดภัยในการ ใช้เส้นทาง และในบางพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่ผิวจราจร

Image
ภาพหลังจากยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีต

ผลงานที่ผ่านมา: งานปิดซ่อมโพรง ใต้คอสะพานข้ามคลองบางซื่อ

จากการสำรวจสภาพผิวถนน บริเวณคอสะพานข้ามคลองบางซื่อ ฝั่งขาเข้าสะพานควาย ด้านลงจากสะพาน พบว่าคอสะพานมีโพรงขนาดใหญ่ และการทรุดตัวของผิวถนน (Asphalt)

ผลงานที่ผ่านมา: การอุดซ่อมโพรงและยกปรับระดับคอสะพานข้ามคลองบ้านม้า-ถนนรามคำแหง

เนื่องจากปัญหาการทรุดตัวของดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้คอสะพาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้พื้นคอนกรีตเกิดการแตกร้าวและสูญเสีย Crown Slope บริษัทฯได้ทำการปิดซ่อมโพรง เพื่อยก-ปรับระดับและปิดซ่อมโพรงปัญหา

ผลงานที่ผ่านมา: โครงการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของเชิงลาดสะพานข้ามคลอง ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1)

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทางหลวงชนบท ให้แก้ไขปัญหาการทรุดตัวของเชิงลาดสะพานข้ามคลองควาย ขาขึ้น-ขาลง ด้าน LT และ RT , คลองสวนหลวงใต้ ขาขึ้น-ขาลง ด้าน LT และ RT , คลองบางโคลัด ขาลง ด้าน RT ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1)โครงการนี้ได้กำหนดให้เป็นการทำงานในช่วงเวลากลางคืน เริ่ม 21.00 น. ถึง 4.00 น.พื้นที่ดังกล่าว พบปัญหาการขยับตัวของแผ่นคอนกรีตเชิงลาดสะพาน และความลาดชันที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหากับยวดยานพาหนะที่วิ่งผ่านการทำงาน สามารถปิดซ่อมพื้นที่ได้ที่ละหนึ่งช่องทางในเวลากลางคืน และสามารถคืนพื้นที่ทั้งหมดได้ในเวลากลางวันทำให้พื้นที่ซ่อมแซมไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนการยกปรับระดับ บริษัทฯจะยกปรับระดับให้เชิงลาดมีความลาดชั้นน้อยกว่า 4% เพื่อลดการกระโดดหรือเหินของพาหนะ นอกจากนี้แล้ว วัสดุที่ถูกอัดฉีดเข้าไปยังช่วยในการปิดซ่อมโพรงใต้โครงสร้างคอนกรีตเชิงลาด ลดการสั่นสะเทือนและขยับตัว ที่ทำการให้เชิงลาดเกิดการชำรุดเสียหาย วัสดุที่ถูกนำมาใช้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า Poly urethen ที่ทางบริษัทฯที่ได้นำมาพัฒนาให้สามารถยกโครงสร้างต่างๆ มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญวัสดุมีน้ำหนักที่เบาประมาณ 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผลงานที่ผ่านมา: โครงการปิดซ่อมโพรงและยก-ปรับระดับถนนคอนกรีต แยกแคราย ถนนงามวงศ์วาน

ถนนบริเวณดังกล่าวพบปัญหาการทรุด และบิดตัวเสียรูปของถนน ทําให้เกิดปัญหากับยวดยานพาหนะ และน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณดังกล่าวมีการจราจรสูงมากในช่วงเวลากลางวัน ทําให้ไม่สามารถปิดซ่อมแซมได้ เทคโนโลยีการ การซ่อมด้วยสารเมนมาร์ค เอ็นจิเนีย เรซิ่น ที่สะดวก รวดเร็วบริษัทได้ทําการปิดการจราจรหลังเวลาสี่ทุม และต้องเร่งคืนผิวจราจรก่อนเวลา 05.00 น.

ผลงานที่ผ่านมา: การอุดซ่อมโพรงและยกปรับระดับถนนภายในคลังน้ำมัน

การทรุดตัวอาจมีสาเหตุเนื่องจากการบดอัดที่ไม่ได้มาตราฐาน หรือถนนคอนกรีตถูกใช้งานมานานทำให้ Joint Sealant เสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุให้น้ำสามารถไหลผ่านลงไปยังวัสดุชั้นรองพื้นทาง เมื่อมีน้ำหนักสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้วัสดุรองพื้นทางถูกนำพาโดยน้ำจาก Pumping Action พร้อมกับการสูญเสียการรับน้ำหนักของชั้นรองพื้นทาง ทำให้พื้นถนนคอนกรีตขยับตัว แตกร้าว และทรุดตัวในที่สุด หากเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข โพรงใต้พื้นถนนคอนกรีตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถที่จะทำการซ่อมแซมได้

Image
 • ถนนทางหลวง 340 บางบัวทอง–สุพรรณบุรี
 • คอสะพานถนนทางหลวงสาย 331 นครปฐม
 • ถนนพหลโยธิน แขวงการทางปทุมธานี
 • ถนนมิตรภาพ แขวงการทางนครราชสีมา
 • ถนนมหาวิทยาลัยสุรนารี , โคราช
 • ถนนสุวินทวงศ์ แขวงการทางฉะเชิงเทรา
 • บริษัททางด่วนกรุงเทพ ( ด่านศรีนครินทร์)
 • ถนนสุวินทวงศ์สาย 304 แขวงการทางฉะเชิงเทรา
 • ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงการทางปทุมธานี
 • ถนน 347 บางปะหัน–ปทุมธานี แขวงการทางอยุธยา
 • ถนนนาราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
 • ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 • ถนนรมคำแหง 24 กรุงเทพมหานคร
 • ถนนริมทางรถไฟสายเก่า กรุงเทพมหานคร
 • ถนนสิรินธน กรุงเทพมหานคร CONTACT US
 

CONTACT US

คุณกำลังเจอปัญหาพื้นทรุดหรือเปล่า?

ถ้าใช่! และยังไม่พบทางออก ให้เราช่วยคุณ เพียงกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม แล้วส่งให้เราวิเคราะห์ปัญหา หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อผ่านอีเมลทางด้านขวา เรายินดีตอบกลับและพร้อมให้การดูแลคุณอย่างทันท่วงที

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา1
ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย

 โทร TH: +66 (0)2 152 0900-1

อีเมลแจ้งปัญหา