ถนน

เทคโนโลยีที่ตรวจสอบ เจาะลึกถึงปัญหาแท้จริงของถนน ก่อนแก้ปัญหาความแข็งแรงของพื้นดินได้อย่างยั่งยืน

 

บริษัทเมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง< จำกัด ให้บริการซ่อมแซมถนนแบบครบวงจร

อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทำให้ถนนที่เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเป็นขั้นบันไดนั้น ไม่สามารถที่จะปิดเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงได้ซึ่งวิธีการทุบผิวถนนแล้วทำการเทใหม่นั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องทำการปิดการจราจรบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานาน วิธีการของเมนมาร์คสามารถที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เกิดการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นการทรุดแบบแอ่งกระทะ หรือทรุดแบบขั้นบันได โดยรบกวนการจราจรบริเวณนั้นน้อยที่สุด เมนมาร์คสามารถที่จะซ่อมแซมได้ด้วยการปิดการจราจรเพียงทีละช่องการจราจร อีกทั้งยังสามารถทำงานในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คับคั่งของการจราจรได้อีกด้วย สารเทอรีเทคนั้นยังสามารถใช้เพื่อทำการปิดโพรงภายใต้แผ่นถนนคอนกรีต เพื่อทำการยับยั้งการทรุดตัวและแตกหักของแผ่นคอนกรีต อีกทั้งคุณสมบัติทึบน้ำของสารเรซินนั้นยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าสู่ชั้นดิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีต ยิ่งไปกว่านั้นสารเรซินยังช่วยรองรับแรงกระแทกที่เกิดจากการสั่นสะเทือนบนผิวจราจร ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นคอนกรีตอีกด้วย

ทำไมถึงต้องเลือกวิธีการเมนมาร์ค ในการแก้ปัญหาถนนคอนกรีตทรุดตัว

 • รบกวนการจราจรน้อย ถนนยังสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติ
 • สามารถทำการซ่อมแซมได้ในเวลากลางคืนและเปิดพื้นที่ได้เป็นปกติในเวลากลางวัน
 • ไม่จำเป็นต้องปิดถนนทั้งเส้นเพื่อทำการซ่อมแซม
 • ป้องกันน้ำซึมไหลผ่านลงชั้นดิน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีต
 • ใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยกว่าวิธีการซ่อมแซมแบบเดิม
 • สารเมนมาร์ค เอ็นจิเนีย เรซิ่น จะช่วยรองรับแรงกระแทก ซึ่งทำให้ยืดอายุการใช้งานของแผ่นคอนกรีต

_______________________________________________

โครงการยกปรับระดับถนนคอนกรีต ถนนเกษตรนวมินทร์

บริษัทฯ ได้ได้ทำการศึกษาและสำรวจถนนเกษตรนวมินทร์แล้วฉีดสารเรซินของเมนมาร์คเอ็นจิเนีย เพื่อยก-ปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตที่เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่งกะทะให้น้ำสามารถไหลสู่รางระบายน้ำ เป็นผลต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และในบางพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่ผิวจราจร

วัตถุประสงค์

เพื่อยก-ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีตบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ที่มีการทรุดตัวเป็นแอ่งกะทะให้น้ำสามารถไหลสู่รางระบายน้ำ

วิธีการแก้ปัญหา

บริษัทฯได้ทำการศึกษาและสำรวจถนนเกษตรนวมินทร์พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร  พบว่าพื้นถนนคอนกรีตที่เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่งกะทะ และมีน้ำท่วมขัง บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการยก-ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีตให้น้ำสามารถไหลสู่รางระบายน้ำได้ตามปกติ โดยการปฎิบัติงานช่วงเวลากลางคืน และปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์

พื้นถนนคอนกรีตที่เกิดการทรุดตัวมีน้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถไหลสู่รางระบายน้ำ

ยก-ปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตโดยเมนมาร์ค

พื้นถนนคอนกรีตหลังยก-ปรับระดับโดยเมนมาร์ค น้ำสามารถไหลสู่รางระบายน้ำ

_______________________________________________

งานซ่อมแซมยก-ปรับระดับ เชิงลาดสะพานข้ามคลอง ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1)

บริษัทฯ ได้ยก-ปรับระดับการทรุดตัวของเชิงลาดสะพานข้ามคลองควาย ขาขึ้น-ขาลง ด้าน LT และ RT , คลองสวนหลวงใต้ ขาขึ้น-ขาลง ด้าน LT และ RT ,  คลองบางโคลัด ขาลง ด้าน RT  ถนนกัลปพฤกษ์(ระยะที่ 1) การทำงาน สามารถปิดซ่อมพื้นที่ได้ทีละหนึ่งช่องทางในเวลากลางคืน และสามารถคืนพื้นที่ ทั้งหมดได้ในเวลากลางวันทำให้พื้นที่ซ่อมแซมไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน การยกปรับระดับ บริษัทฯจะยกปรับระดับให้เชิงลาดมีความลาดชันน้อยกว่า 4% เพื่อลดการกระโดดหรือเหินของพาหนะ

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้ยก-ปรับระดับการทรุดตัวของเชิงลาดสะพานข้ามคลอง ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1) โดยให้เชิงลาดมีความลาดชั้นน้อยกว่า 4% เพื่อลดการกระโดดหรือเหินของพาหนะ

วิธีการแก้ปัญหา
 1. การสำรวจเก็บระดับ profile เชิงลาดสะพาน เพื่อใช้ประเมินลักษณะและพื้นที่การซ่อมแซม
 1. นำผลสำรวจมาเขียน profile และนำเสนอแนวทางการซ่อมต่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท
 1. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทำการวัด กำหนดจุดเจาะ เพื่อใช้ในการอัดฉีดวัสดุ โดยทั่วไปรูเจาะจะมีขนาด 16 มิลลิเมตร และมีระยะห่างประมาณ 1.2 เมตร-1.5 เมตร
 1. เจ้าหน้าที่บริษัททำการติดตั้งเครื่องวัดระดับการยกตัวเลเซอร์ ซึ่งสามารถวัดการขยับตัวได้ในหน่วย มิลลิเมตร
 1. การอัดฉีดวัสดุ บริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุไว้ในรถ Mobile เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน และบริหารจัดการพื้นที่หน้างาน

การทำงาน สามารถปิดซ่อมพื้นที่ได้ที่ละหนึ่งช่องทางในเวลากลางคืน และสามารถคืนพื้นที่  ทั้งหมดได้ในเวลากลางวัน ทำให้พื้นที่ซ่อมแซมไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน การยกปรับระดับ บริษัทฯจะยกปรับระดับให้เชิงลาดมีความลาดชันน้อยกว่า 4% เพื่อลดการกระโดดหรือเหินของพาหนะ

เชิงลาดสะพานข้ามคลอง ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1)

แสดงพื้นที่สำรวจระดับก่อนทำการยก-ปรับระดับโดยเมนมาร์ค

แสดงพื้นที่สำรวจระดับหลังทำการยก-ปรับระดับโดยเมนมาร์ค

_______________________________________________

ผลงานที่ผ่านมา

 • ถนนเกษตรนวมินทร์
 • คอสะพานข้ามคลองบางซื่อ
 • คอสะพานข้ามคลองบ้านม้าถนนรามคำแหง
 • ถนนกัลปพฤกษ์ (ระยะที่ 1)
 • แยกแคราย ถนนงามวงศ์วาน
 • ถนนทางหลวง 340  บางบัวทองสุพรรณบุรี  
 • คอสะพานถนนทางหลวงสาย 331 นครปฐม
 • ถนนพหลโยธิน  แขวงการทางปทุมธานี
 • ถนนมิตรภาพ  แขวงการทางนครราชสีมา
 • ถนนมหาวิทยาลัยสุรนารี , โคราช
 • ถนนสุวินทวงศ์  แขวงการทางฉะเชิงเทรา
 • บริษัททางด่วนกรุงเทพ  ( ด่านศรีนครินทร์)
 • ถนนสุวินทวงศ์สาย 304 แขวงการทางฉะเชิงเทรา
 • ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงการทางปทุมธานี
 • ถนน 347 บางปะหันปทุมธานี  แขวงการทางอยุธยา
 • ถนนนาราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
 • ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 • ถนนรมคำแหง 24 กรุงเทพมหานคร
 • ถนนริมทางรถไฟสายเก่า กรุงเทพมหานคร
 • ถนนสิรินธน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

คุณกำลังเจอปัญหาพื้นทรุดหรือเปล่า?

ถ้าใช่! และยังไม่พบทางออก ให้เราช่วยคุณ เพียงกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม แล้วส่งให้เราวิเคราะห์ปัญหา หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อผ่านอีเมลทางด้านขวา เรายินดีตอบกลับและพร้อมให้การดูแลคุณอย่างทันท่วงที

 

 

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา1
ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย

 โทร TH: +66 (0)2 152 0900-1

อีเมลแจ้งปัญหา