บ้านพักอาศัย

 

บ้านพักอาศัย

เสาเข็ม ถือเป็นฐานรากที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างบ้านและอาคารเพราะมีหน้าที่รับน้ำหนักส่วนต่างๆของบ้านและอาคาร เมื่อฐานรากของโครงสร้างเกิดการทรุดตัว การปรับปรุงฐานรากเดิมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างได้โดยปลอดภัย

ไมโครไพล์ ระบบกดด้วยไฮดรอลิก   เป็นการเสริมฐานรากชนิดหนึ่ง ด้วยการกดเสาเข็มลงไปชั้นดินใต้ฐาน หรือโครงสร้าง จนกระทั้งเสาเข็มถูกกดลงไปยังชั้นดินที่กำหนด หรือสามารถรับน้ำหนักตามที่ได้กำหนดหรือออกแบบ แล้วทำการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์เข้ากับฐานโครงสร้าง

ไมโครไพล์ ระบบกดด้วยไฮดรอลิก   เหมาะสำหรับงานปรับปรุงฐานรากที่ไม่มั่นคงเกิดการทรุดตัว สามารถใช้ในงานซ่อมแซมโครงสร้างทรุดตัว บ้าน อาคาร โรงงาน และเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงของส่วนต่อขยายที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง โดยเสาเข็มไมโครไพล์สามารถรับน้ำหนักความปลอดภัยได้ 15-20 ตันต่อเสาเข็ม ดังนั้นควรเลือกใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าโดยผ่านการรับรองจากวิศวกร

ทำไมบ้านหรืออาคารจึงเกิดการทรุดตัว

 • การก่อสร้างในระบบฐานรากตื้น เช่นการใช้เสาเข็มสั้น 6 เมตร หรือชั้นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อน เกิดการยุบตัว หรือการทรุดตัว โดยเฉพาะชั้นดินในกรุงเทพและปริมณฑล
 • การก่อสร้างในระบบฐานรากแตกต่างกัน เช่น งานต่อเติม ดัดแปลง การก่อสร้างที่ไม่ถูกหลักวิศวกรรม
  อาจเกิดการทรุดตัวได้ ทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายและรับน้ำหนักของตัวบ้านหรืออาคารไม่ได้

คุณสมบัติของเสาเข็มไมโครไพล์

 1. สามารถทำงานในพื้นที่จำกัด
 2. ขณะดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและไม่มีแรงสั่นสะเทือนต่อบริเวณข้างเคียง
 3. สามารถติดตั้งชิดกำแพงผนังบ้านได้
 4. ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้น
 5. สามารถรับน้ำหนักได้ทันที โดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 15-20 ตัน/เสาเข็ม

ขั้นตอนการแก้ไข้ปัญหาบ้านและอาคารทรุดตัวด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
 2. สำรวจตรวจสอบบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิณปัญหาของการทรุดตัว
 3. หลังการสำรวจตรวจสอบปัญหา วิศวกรจะทำการประเมินกำหนดตำแหน่งที่จะทำการเสริมรากฐาน
 4. ขุดเปิดพื้นที่ในตำแหน่งใกล้เคียงรากฐานเดิม ความกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 0.5 เมตร หลังจากนั้นยึดบ่าไว้กับฐานราก ทำการกดเสาเข็มไมโครไพล์ด้วยแรงไฮดรอลิก (Hydraulic Jacking) ลงสู่ชั้นดินที่ละท่อน แต่ละท่อนมีขนาดท่อนละ 1 เมตร แล้วทำการเชื่อมต่อแต่ละท่อน กดเสาเข็มจนกระทั่งได้ความลึกตามที่วิศวกรกำหนดไว้ เมื่อทำการกดเสาเข็มได้ความลึก
  ตามที่ต้องการ จะใช้แผ่นเหล็กหยึดน๊อตให้แข็งแรง แล้วเทคอนกรีดปิดหน้างาน

_______________________________________________

บ้านเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่พบโครงสร้างส่วนต่อเติมตั้งอยู่บนเสาเข็มสั้น แต่ขณะที่โครงสร้างบ้านหลักตั้งอยู่บนเสาเข็มยาว ทำให้ส่วนต่อเติมมีการทรุดตัวแยกจากโครงสร้างบ้านหลัก

บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเสริมฐานราก จำนวน 12  ต้น ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์  แต่ละต้นได้ทำการกดเสาไมโครไพล์ลงไปยังชั้นดินที่ความลึก 23 เมตร

บ้านเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ส่วนต่อเติมลงเสาเข็มสั้น 4 เมตร เกิดการทรุดตัวผนังแตกร้าว

ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ความลึดที่ 23 เมตร

เทคอนกรีตปิดหน้างานหลังการซ่อมแซมโดยเมนมาร์ค

_______________________________________________

บ้านอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ปัญหาที่พบโครงสร้างส่วนต่อเติมตั้งอยู่บนเสาเข็มสั้น ทำให้ส่วนต่อเติมมีการทรุดตัวแยกจากโครงสร้างบ้านหลัก

บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเสริมฐานราก จำนวน 2  เสาเข็ม  แต่ละต้นได้ทำการกดเสาไมโครไพล์ลงไปยังชั้นดินที่ความลึก 23 เมตร

บ้านบางพลี ส่วนต่อเติมที่เกิดการทรุดตัว

ลักษณะเสาเข็มที่เกิดการทรุดตัว ทำให้แนวเสาในบ้านแตกร้าว

เมนมาร์ทำการซ่อมแซมโดยเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ความลึกที่ 23 เมตร

หน้างานหลังจากการติดตั้งเสาไมโครไพล์เสร็จเรียบร้อย

_______________________________________________

บ้านเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่พบโครงสร้างส่วนต่อเติมตั้งอยู่บนเสาเข็มสั้น ทำให้ส่วนต่อเติมมีการทรุดตัวแยกจากโครงสร้างบ้านหลักและกำแพงบ้าน

บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเสริมฐานราก จำนวน 17  เสาเข็ม ภายในระยะเวลา  2  สัปดาห์  แต่ละต้นได้ทำการกดเสาไมโครไพล์ลงไปยังชั้นดินที่ความลึก 25 เมตร

บ้านดอนเมืองลักษณะเสาเข็มที่ทรุดตัวจากการลงเสาเข็มสั้น

ผนังบ้านมีรอยแตกร้าวเนื่องจากเสาเข็มสั้นที่ทรุดตัว

การกดเสาเข็มไมโครไพล์จนได้ความลึกที่วิศวกรกำหนดโดยเมนมาร์ค

ส่วนต่อเติมห้องนอนหลังเสริมเสาเข็มไมโครไพล์

ส่วนต่อเติมห้องครัวหลังเสริมเสาเข็มไมโครไพล์

ส่วนต่อเติมห้องซักล้างหลังเสริมเสาเข็มไมโครไพล์

 

 

 

แจ้งปัญหาของคุณ:

หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาพื้นทรุด? ติดต่อเรา เราสามารถช่วยคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาของคุณ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมลล์ฉบับย่อของเราทางด้านขวา

 

 

Mainmark Thailand
22/1 Soi Nawong Pracha Phathana 1,
Nawong Pracha Phathana Rd Seekan,
Don Mueang,
Bangkok 10210,
Thailand

 TH: +66 (0)2 152 0900-1

ติดต่อด่วน