โบราณสถาน

 

โบราณสถาน

โบราณสถานเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างมานานนับสิบปี บางแห่งมีอายุถึงร้อยปี ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้โบราณสถานเกิดการทรุดตัวลง ยิ่งไปกว่านั้นจากการทรุดตัวลงของโบราณสถานนั้น อาจนำไปสู่การพังทลายอันเนื่องมาจากฐานที่ไม่แข็งแรงและไม่ได้ระดับที่เคยสร้างไว้ ด้วยวิธีการแบบเดิมนั้น จะทำการรื้อออกแล้วทำการเสริมฐานเพื่อให้กลับมาอยู่ในระดับเดิม ซึ่งเมื่อประกอบกลับเข้าไปนั้นอาจทำให้เกิดการผิดพลาดและทำให้โบราณสถานนั้นๆไม่กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ด้วยวิธีการของเมนมาร์คสามารถที่จะทำการยกปรับระดับฐานของโบราณสถานให้กลับมาสู่ระดับเดิม ซึ่งงานการยกปรับระดับโบราณสถานนั้นค่อนข้างจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความชำนาญเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการยกปรับระดับแล้วนั้น บริษัทเมนมาร์คยังสามารถฉีดสารเรซินเพื่อทำการเสริมฐานของโบราณสถานให้แข็งแรง ด้วยการฉีดสารลงไปเพื่อบดอัดดินและปิดโพรงด้านล่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กันดินที่ฐาน และป้องกันการทรุดตัวในอนาคตได้อีกด้วย บริษัทเมนมาร์คมีประสบการณ์ในการยกปรับระดับโบราณสถานมาแล้ว

_______________________________________________

ปรางค์ประธาน ปราสาททามจาน จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัทฯ ได้ยก-ปรับระดับฐานองค์ปรางค์ประธาน ปราสาททามจาน ด้วยการฉีดสารเรซินของเมนมาร์คเข้าไปด้านใต้ฐานโครงสร้าง และสารเรซินจะขยายตัว บดอัด เพิ่มกำลังรับน้ำหนักของดินด้านล่างฐานราก พร้อมทั้งยกปรับระดับฐานองค์ปรางค์ประธานให้กลับมาได้ระดับเดิม

วัตถุประสงค์

เพื่อยก-ปรับระดับฐานองค์ปรางค์ประธาน ปราสาททามจาน ที่เกิดการทรุดเอียงให้กลับมาได้ระดับเดิม

วิธีการแก้ปัญหา

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจการเอียงตัวฐานองค์ปรางค์ประธานโดยได้ยึดแนวหินที่มีระดับต่อเนื่องเป็นเกณฑ์ ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีการทรุดตัวองค์ปรางค์ประธานโดยการทรุดตัวเกิดขึ้นมาก บริเวณด้านหลังองค์ปรางค์ ด้านทิศตะวันตกประมาณ 300 มิลลิเมตร แล้วฉีดสารเรซินของเมนมาร์ค เข้าไปด้านใต้ฐานโครงสร้างฐานองค์ปรางค์ประธาน เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของดินด้านล่างฐานรากแล้วยก-ปรับระดับฐานองค์ปรางค์ประธานให้กลับมาได้ระดับเดิม

องค์ปรางค์ประธานด้านนอกมีการทรุดตัวและเอียง

ยก-ปรับระดับองค์ปรางค์ประธานด้วยสารเรซินของเมนมาร์ค

วัดรัดับด้วยแสงเลเซอร์ตลอดการทำงาน

ตำแหน่งจุดฉีดสารเรซินเพื่อยก-ปรับระดับโดยเมนมาร์ค

_______________________________________________

ปรับปรุงดินฐานรากปรางค์อิฐ ปราสาทบ้านปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพทั่วไปของปราสาทบ้านปราสาท ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศิลาแลง โดยปรางค์อิฐทั้ง 3 องค์พบการเอียงตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน

วัตถุประสงค์

เพื่อยก-ปรับระดับฐานศิลาแลงของปราสาทบ้านปราสาท ที่เกิดการทรุดเอียงให้กลับมาได้ระดับเดิม

วิธีการแก้ปัญหา

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจการเอียงตัวฐานศิลาแลงของปราสาทบ้านปราสาท ซึ่งประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศิลาแลง  ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าปรางค์อิฐทั้ง 3 องค์พบการเอียงตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน บริษัทฯได้ฉีดสารเรซินของเมนมาร์ค เข้าไปด้านใต้ฐานศิลาแลงของปราสาทบ้านปราสาท เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของดินด้านล่างฐานรากแล้วยก-ปรับระดับฐานศิลาแลงของปราสาทบ้านปราสาทให้กลับมาได้ระดับเดิม

ปราสาทบ้านปราสาท ซึ่งประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์

การเจาะรูขนาด 16 มิลลิเมตรเพื่อติดตั้งอลูมิเนียม

ติดตั้งท่ออลูมิเนียมลึก 6 เมตร ด้านหลังองค์ปราสาทบ้านปราสาท

ยก-ปรับระดับฐานศิลาแลงของปราสาทบ้านปราสาทของเมนมาร์ค

_______________________________________________

พระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศทำให้องค์พระธาตุเกิดการเอียงตัว บริษัทฯได้เข้าทำการฉีดสารเรซินของเมนมาร์คเพื่อแก้ไขสภาพดินด้านล่าง เพื่อลดผลกระทบของโครงสร้างองค์พระธาตุที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านล่างองค์พระธาติให้มีความแข็งแรง ลดผลกระทบของโครงสร้างองค์พระธาตุที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวในอนาคต

วิธีการแก้ปัญหา

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจการเอียงตัวฐานองค์พระธาตุจอมกิตติ ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าองค์พระธาตุพบการเอียง บริษัทฯได้ฉีดสารเรซินของเมนมาร์ค เข้าไปด้านใต้ฐานองค์พระธาตุ เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของดินด้านล่างฐานรากแล้วยก-ปรับระดับฐานองค์พระธาตุให้กลับมาได้ระดับเดิม

ฐานองค์พระธาตุจอมกิตติ

การตรวจวัดระดับก่อนและหลัง

การติดตั้งท่ออะลูมิเนียมขนาด 16 มิลลิเมตร

เจ้าหน้าที่ขณะทำการฉีดสารเรซินของเมนมาร์ค

 

 

 

แจ้งปัญหาของคุณ:

หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาพื้นทรุด? ติดต่อเรา เราสามารถช่วยคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาของคุณ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมลล์ฉบับย่อของเราทางด้านขวา

 

 

Mainmark Thailand
22/1 Soi Nawong Pracha Phathana 1,
Nawong Pracha Phathana Rd Seekan,
Don Mueang,
Bangkok 10210,
Thailand

 TH: +66 (0)2 152 0900-1

ติดต่อด่วน