โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

เทคโนโลยีการยกปรับระดับของเมนมาร์คหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ที่สุด การฉีดสารเทอรีเทค เพื่อซ่อมแซมพื้นโรงงานหรือโกดังเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับโรงงานในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทุบทิ้งแล้วทำใหม่นั้นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก และใช้พื้นที่ในการทำงานซ่อมแซมค่อนข้างกว้าง มีฝุ่นผงและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน แต่ด้วยวิธีการของเมนมาร์ค ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เนื่องด้วยวิธีการของเมนมาร์คสามารถที่จะทำการซ่อมแซมพื้นที่เกิดการทรุดตัวลงให้กลับมาอยู่ในระดับเดิม โดยที่พื้นที่ของโรงงานนั้น ยังสามารถที่จะดำเนินงานต่อได้ตามปกติ โดยใช้เวลาในการปิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 • สามารถซ่อมแซมพื้นที่ได้ในขณะที่โรงงานยังเปิดการทำงานอยู่
 • หมดปัญหาเรื่องฝุ่นหรือเศษปูนจากการทุบทำใหม่
 • สามารถทำการซ่อมแซมได้ในเวลากลางคืนหรือวันหยุด และคืนพื้นที่ได้ในวันเปิดทำการ
 • เลือกพื้นที่ในการซ่อมแซมได้
 • สามารถทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กได้
 • ไม่รบกวนพื้นที่ทำงานรอบข้าง ง่ายต่อการจัดการพื้นที่ที่ทำการซ่อมแซม

ผลงานที่ผ่านมา: งานซ่อมแซม ยก-ปรับระดับ พื้นโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัทฯ ได้ทำกาารฉีดสารเรซินเพื่อเสริมความแข็งแรงด้านล่างชั้นดินที่ลึกลงไปใต้พื้นคอนกรีตในโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยการบดอัดและเติมเต็มช่องว่าง ที่อาจมีอยู่ใต้แผ่นพื้นคอนกรีต และเพื่อป้องกันการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในอนาคต แล้วยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตใต้ฐานติดตั้งเครื่องจักรให้กลับมาได้ระดับเดิม

วัตถุประสงค์

เพื่อยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตในโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เกิดการทรุดตัวโดยทำการฉีดสารเรซินเพื่อเสริมความแข็งแรงด้านล่างชั้นดินที่ลึกลงไป เพื่อลดอัตราการทรุดตัวและยกปรับระดับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับตามเดิม

วิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบในโรงงานคือมีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจ แล้วทำการฉีดสารเรซินเพื่อเสริมความแข็งแรงด้านล่างชั้นดินที่ลึกลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่มีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ลงไปยังชั้นดิน 4-5 เมตร เพื่อลดอัตราการทรุดตัว และยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตฐานติดตั้งเครื่องจักรให้ได้ระดับตามเดิม

ผลงานที่ผ่านมา: งานซ่อมแซม ยก-ปรับระดับ พื้นคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

คลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 เกิดการทรุดตัว บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการฉีดสารเรซินของเมนมาร์ค เพื่อยก-ปรับระดับ พื้นคอนกรีตโดยใช้เวลาในการซ่อมแซม 8 สัปดาห์

วัตถุประสงค์

เพื่อยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีต พื้นที่ในส่วนโรงงานคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 ที่เกิดการทรุดตัว โดยการฉีดสารเรซินลงสู่พื้นดินใต้คอนกรีต เพื่อยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับตามเดิม

วิธีการแก้ปัญหา

บริษัทฯได้ทำการสำรวจพื้นคลังสินค้า พบว่าคลังสินค้า 1 และคลังสินค้า 2 เกิดการทรุดตัว เนื่องจากอาคารถูกตั้งอยู่บนพื้นดินถม มีพื้นที่โดยประมาณ20,000ตารางเมตร บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการฉีดสารเรซินลงสู่พื้นดินใต้คอนกรีต เพื่อยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีต โดยใช้เวลาในการซ่อมแซม 8 สัปดาห์

โครงสร้างและอาคาร

สารเมนมาร์ค เอ็นจิเนีย เรซิ่น ไม่ได้ใช้เพียงแค่ยกปรับระดับเท่านั้น แต่สารเรซินของเมนมาร์คนั้นสามารถที่จะใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชั้นดินใต้โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก การเสริมสร้างความมั่งคงให้กับโครงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวลงในอนาคต การฉีดสารแบบลึก (Deep injection) ของบริษัทเมนมาร์ค จะทำการฉีดสารลงไปใต้ดินลึกกว่า 6 เมตรเพื่อทำการปรับปรุงชั้นอ่อน ซึ่งก่อนที่จะทำการฉีดแบบลึกนั้น ทางเมนมาร์คจะทำการตรวจสอบคุณภาพของดินเพื่อศึกษาว่าชั้นดินอ่อนอยู่ที่ระดับความลึกใด หลังจากทำการปรับปรุงชั้นดินแล้ว ทางเมนมาร์คจึงจะทำการยกปรับระดับโครงสร้างหากจำเป็น เพื่อให้ฐานกลับมาสู่ระดับเดิมและแก้ปัญหาการทรุดตัวของฐานโครงสร้าง

ผลประโยชน์ของการยกพื้นกับเมนมาร์คที่ท่านจะได้รับ

 • ไม่ต้องขนย้ายสิ่งของในอาคารหรือพื้นที่นั้นๆ
 • รบกวนต่อการทำงานในพื้นที่นั้นๆน้อยที่สุด
 • สามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
 • ไม่ต้องรื้อถอน เพียงแค่เจาะรู 16 มิลลิเมตร
 • ไม่มีฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการการซ่อมแซมที่ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • สะดวกและรวดเร็ว

ผลงานที่ผ่านมา: ฐานแท่นสำรวจก๊าซ จ.ขอนแก่น

บฐานแท่นสำรวจก๊าซที่ตั้งบนชั้นดินถ่มทำให้เกิดการทรุดตัว บริษัทฯได้ยกปรับระดับฐานแท่นสำรวจก๊าซ ให้กลับมาได้ระดับเดิม แล้วทำการฉีดแบบลึก เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในอนาคต

Image
Image
Image

ผลงานที่ผ่านมา: โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัย จ.อุตรดิตถ์

จากการสำรวจสภาพดินด้วยเครื่อง DCP พบว่า ดินมีความชื้นสูงทำให้สูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนัก Bearing Capacity และพบว่าฐานแผ่ที่รับน้ำหนักอาคารตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนประมาณ 3 เมตรใต้ฐานบริษัทฯทำการฉีดสารโพลียูรีเทนลงไปใต้ฐานแผ่ตลอดระดับความลึดใต้ฐาน 3 เมตร จำนวนทั้งหมด 120 ฐาน

ผลงานที่ผ่านมา: เสาส่งสัญญาณ DTAC

เสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่ถูกว่างไว้บนฐานแผ่ 4 ฐาน จากการสำรวจค่าระดับฐานแผ่ พบว่าฐาน 2 ฐานมีการทรุดตัวที่ 7 และ 5 เซนติเมตร ทำให้โครงสร้างเหล็กมีการบิดตัว

บริษัทฯได้ทำการยกปรับระดับฐานแผ่ขนาด 3×3 เมตร จำนวน 2 ฐาน ให้กลับมาได้ระดับเดิม แล้วทำการฉีดแบบลึกเพื่อป้องกันการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในอนาคต

ผลงานที่ผ่านมา: ฐานบ่อเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

ฐานบ่อเก็บน้ำขนาด 30×30 สูง 10 เมตร เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน บริษัทฯได้ทำการฉีดแบบลึก 5 เมตรใต้ฐาน Strip Footing บริเวณที่ผลการทดสอบดินแสดงว่าโครงสร้างตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน

ผลงานที่ผ่านมา: Vent Stack จุดควบคุมท่อส่งก๊าซ BVW05 อำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี (การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย)

Vent Stack ถูกวางอยู่บนฐานแผ่ที่ตั้งบนชั้นดินถ่มทำให้เกิดการทรุดตัว บริษัทฯได้ยกปรับระดับฐานรองรับ Vent Stack ให้กลับมาได้ระดับเดิม แล้วทำการฉีดแบบลึก เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในอนาคต


CONTACT US

คุณกำลังเจอปัญหาพื้นทรุดหรือเปล่า?

ถ้าใช่! และยังไม่พบทางออก ให้เราช่วยคุณ เพียงกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม แล้วส่งให้เราวิเคราะห์ปัญหา หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อผ่านอีเมลทางด้านขวา เรายินดีตอบกลับและพร้อมให้การดูแลคุณอย่างทันท่วงที

บริษัท เมนมาร์ค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา1
ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย

 โทร TH: +66 (0)2 152 0900-1

อีเมลแจ้งปัญหา